30274284
MINDFULNESS

Ønsker du en dybere kontakt til dig selv, blive bedre til at være mere tilstede nu og her, slippe bekymringer og øge din evne til opmærksomhed og fokusering? Måske oplever du dig ofte drænet for energi, har mange forvirrende og stressende tanker, er trist og depressiv og overlever livet mere end at leve det? Eller føler du dig fastlåst i dit liv, og oplever at livet er en centrifuge uden megen glæde? Måske vil du bare gerne lære dit indre bedre at kende?

Mindfulness Baseret Kognitiv Terapi (MBCT) – har en helbredende og forebyggende effekt, hvor forandringer kan måles helt konkret i hjernen. Metoden har været anvendt siden 1979. 
Mindfulness anvendes i særdeleshed til tilbagevendende depressioner, angstproblematikker, smerter og stress med stor effekt.  Der kommer ofte øget livskvalitet og glæde i livet ved træning af mindfulness. 

Kurset vil være en blanding af teoretiske oplæg (psykoeducation), lettere yogastrækøvelser og diverse meditationsøvelser, som foregår liggende, siddende eller i bevægelse. Undervisningen er baseret på en oplevelsesorienteret tilgang. Der er IKKE tale om terapi, men om undervisning.
Kurset strækker sig over 6-8 gange, eller efter aftale. Du kan også modtage individuel mindfulnesstræning.