30274284
Hvad opnår jeg?

Mindfulness vil sige at være helt til stede og nærværende i alle situationer uden at bedømme eller vurdere det, man oplever. Man kan derfor sige, at mindfulness handler om at rette sin bevidste opmærksomhed på det nuværende øjeblik, præcis som det er, med en ikke-dømmende holdning. Ofte er vores sind på arbejde med tanker om fortiden og grublerier om fremtiden. Når vi træner vores nuværende opmærksomhed, vil det være som at vågne op til alt det der nu er, i hvert øjeblik. Det indebærer at vi kommer til at se alle de fine gode ting med større klarhed, og at vi ligeledes ser smerte, ubehag, kaos og noget vi måske har forsøgt at undgå, med større klarhed. Det handler om at være der hvor man er, når man er der, med accept. Når dette bliver tyderligere for os, vil det blive nemmere at træffe bevidste valg i den retning, man gerne vil, fremfor at gentage uhensigtsmæssige, automatiske mønstre.
Mange mennesker oplever således, at mindfulness giver dem mere ro og nærvær og kan have stor gavnlig effekt på for eksempel angst, stress, smerter og tilbagevendende depressioner. Men også øget livskvalitet generelt, bedre psykisk velbefindende, bedre søvnkvalitet og et styrket immunforsvar.

At se tingene som de er
Mindfulness har rødder i buddhistisk tænkning og meditation og ligger tæt op ad den indiske meditationsform Vipassana, der betyder ”At se tingene, som de er”. I mindfulness træner man sig i at være fuldt tilstede i det aktuelle øjeblik uden at dømme eller vurdere det, man oplever. I stedet for at lade sig gribe af tanker om, om det er godt eller skidt, om man kan lide det eller ej, er man helt nærværende og oplever bare tingene, som de er.

Grebet af tanker og følelser
Mindfulness arbejder også med den vestlige psykologi, den kognitive metode, hvor tanker, følelser, krop og adfærd ses i en sammenhæng. Det kan være svært, fordi vi ofte bliver grebet af vores egne reaktioner på tingene i form af tanker og følelser. Det kan være tanker om det vi oplever lige nu, som for eksempel vurderinger af, om vi kan lide det eller ej. Eller det kan være tanker om fortiden – ting vi går og grubler over - eller fremtiden – ting vi skal nå, eller som bekymrer os. 

Tanker er kun tanker
I mindfulness træner man derfor sin evne til at blive opmærksom på de tanker, der går gennem hovedet på en. Man øver sig i at se dem som forbigående fænomener uden at lade sig gribe af dem. Tanker er bare tanker, ikke nødvendigvis virkeligheden. 

Følelser forandrer sig
På sammen måde træner man sig i at mærke sine følelser og se dem som forbigående tilstande. Hvis man forsøger at bekæmpe sine følelser, bliver de som regel ved med at være der. Men hvis man lader dem være, går de som regel over af sig selv. 

Frihed til at vælge
I stedet bliver man mere nærværende i øjeblikket og fri til at vælge, om man vil reagere på sine tanker og følelser eller ej. Mange mennesker oplever at de bliver mindre stressede og mere rolige af at praktisere mindfulness. De ubehagelige tanker og følelser forsvinder ikke, men de kommer til at betyde mindre og bliver mindre belastende. 

"Det drejer sig ikke om hvor du går hen, men hvordan du går derhen"